Liên Hệ

Posted on by

TỔNG CÔNG TY

Chị Phạm Thị Điệp Tổng Giám đốc: 0919.716.379

Mail: phamdiep@thanhcongbinhphuoc.vn

Chị Nguyệt Phó Tổng Giám đốc : 0919.516.379

Mail: laianhnguyet@thanhcongbinhphuoc.vn

Chị Huệ P.HCNS : 0919.398.379

Mail: hoangminhhue@thanhcongbinhphuoc.vn

Anh Bình Thanh tra: 0918.81.87.88

Anh Trần Quý Phụ trách Kĩ thuật: 0947.777.787

Mail: tranquy@thanhcongbinhphuoc.vn


CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THÀNH CÔNG 

Mail: thanhcongbinhphuoc@thanhcongbinhphuoc.vn


KHU VỰC TP.HCM

Chi Nhánh Phát Đạt 363 Lê Hồng Phong : 0912.550.379 – 0977117772

Mail: dieuhanhphatdat@thanhcongbinhphuoc.vn

Phòng Vé BX.Miền Đông Quầy 68 Cửa 3A : 0983.957.433 – 02713.999.077

Mail: benxemiendong@thanhcongbinhphuoc.vn

Anh Cường Phụ Trách Miền Đông: 0915.313.173

Anh Xuyên Phụ Trách Khu Vực Tp.HCM : 0917.503.079

Mail: phanvanxuyen@thanhcongbinhphuoc.vn

BX.Miền Tây: 0918.224.379

Phòng Vé BX.Miền Tây: 02713.607.888

Mail: benxemientay@thanhcongbinhphuoc.vn


BẾN XE PHƯỚC LONG

Phòng Vé BX. Phước Long: 06513.718.718 – 06513.718.719

Điều Hành Phước Long : 0917.715.379

Anh Bảo Điều Hành: 0915.170.239

Mail: dieuhanhphuoclong@thanhcongbinhphuoc.vn


THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI

Phòng Vé Đồng Xoài : 02713.888.888 – 02713.879.072

Điều Hành Đồng Xoài : 0919.361.379

Kiểm Khách Đồng Xoài: 0918.860.639

Mail: dieuhanhdongxoai@thanhcongbinhphuoc.vn


HUYỆN BÙ ĐĂNG

Phòng Vé Bù Đăng: 0271.943.333

Điều Hành : 0917.922.555

Điều Hành : 0918.864.079

Mail: dieuhanhbudang@thanhcongbinhphuoc.vn


TRẠM DỪNG CHÂN PHƯỚC HÒA

Kiểm Khách: 0916.970.239

Mail: thunganphuochoa@thanhcongbinhphuoc.vn


Quản trị website

Điện thoại: 0943.662.085 (Chí Linh)

Email: it@thanhcongbinhphuoc.vn